Woliiwat (Wenesueela)

Tü Wikipeetia
Panteera Woliiwajatü.
Maapa Woliiwajatü.

Mma'ipakat Woliiwat (Alijunaiki: Estado Bolívar) jiia wanee mma'ipakat saakaje 23 (Piama Shiiki sumaa Apünüin) mma'ipakat yaa Wenesueela.