Anaatünaka natüma na kanüliamaajanaka 34.236.134.129

Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Achajawaa anaatünakaExpandirContraer
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

Nnojotsü antünaa anain a'wanajuushika eekei pansain sümaa pütchika münakalü.