Laara

Tü Wikipeetia
Panteera Laarajatü.
Maapa Laarajatü.

Mma'ipakat Laara (Alijunaiki: Estado Lara) jiia wanee mma'ipakat saakaje 23 (Piama Shiiki sumaa Apünüin) mma'ipakat yaa Wenesueela.