Yaraküi

Tü Wikipeetia
Panteera Yaraküijatü.
Maapa Yaraküijatü.

Mma'ipakat Yaraküi (Alijunaiki: Estado Yaracuy) jiia wanee mma'ipakat saakaje 23 (Piama Shiiki sumaa Apünüin) mma'ipakat yaa Wenesueela.