Wariina

Tü Wikipeetia
Panteera Wariinajatü.
Maapa Wariinajatü.

Mma'ipakat Wariina (Alijunaiki: Estado Barinas) jiia wanee mma'ipakat saakaje 23 (Piama Shiiki sumaa Apünüin) mma'ipakat yaa Wenesueela.