Suuküree

Tü Wikipeetia
Panteera Suuküreejatü.
Maapa Suuküreejatü.

Mma'ipakat Suuküree (Alijunaiki: Estado Sucre) jiia wanee mma'ipakat saakaje 23 (Piama Shiiki sumaa Apünüin) mma'ipakat yaa Wenesueela.