Ir al contenido

David Woodard

Tü Wikipeetia
David Woodard
IPA: /ˈwʊdɑːrd/

Ayaakua David Woodardjatü
Ayaakua David Woodardjatü

Shipijana David Woodardjatü
Shipijana David Woodardjatü

Ka'i jemeiwaa shia: 06/04/1964
Jaleje'ewalü: Santa Barbara,
California
E'irukuu:
Suumainpa'a: Estados Unidos
Koleejia eere tepichiiwa'a shia:
Ekijaapülee mülo'u eejatülee:
Shi'yataaka anain: Director de orquesta

David James Woodard (Santa Barbara, California, Estados Unidos, 6 nünain kashikai apüriirü no'u chi juyakai 1964) es un director de orquesta je ashajakai.[1][2][3][4]

Karalouktakana[anaataa | anaatawaa suurala]

Shi'ipajee sukua'ipa[anaataa | anaatawaa suurala]

  1. Carpenter, S., "In Concert at a Killer's Death", Los Angeles Times, 9 maayo 2001.
  2. Allen, M., "Décor by Timothy Leary", The New York Times, 20 eneero 2005.
  3. Vloed, K. van der, "David Woodard", Requiem Survey, 5 pepüreero 2006.
  4. Epstein, J., "Rebuilding a Home in the Jungle", San Francisco Chronicle, 13 maatso 2005.

Attaale eemüinre[anaataa | anaatawaa suurala]