Atülaantika (Kolomwia)

Tü Wikipeetia
Panteera Atülaantikajatü.
Maapa Atülaantikajatü.

Mma'ipakat Atülaantika (Alijunaiki: Departamento Atlántico) jiia wanee mma'ipakat saakaje 32 (Apünüin shiiki sumaa piama) mma'ipakat yaa Kolomwia.

Shi'ipajee sukua'ipa[anaataa | anaatawaa suurala]