Araawa

Tü Wikipeetia
(Aluwataanüsü sünainje Araawat)
Panteera Araawajatü.
Maapa Araawajatü.

Mma'ipakat Araawat (Alijunaiki: Estado Aragua) jiia wanee mma'ipakat saakaje 23 (Piama Shiiki sumaa Apünüin) mma'ipakat yaa Wenesueela.