Wuiila

Tü Wikipeetia
Panteera Wuiilajatü.
Maapa Wuiilajatü.

Mma'ipakat Wuiila (alijunaiki: Departamento Huila) jiia wanee mma'ipakat saakaje 32 (Apünüin shiiki sumaa piama) mma'ipakat yaa Kolomwia.