Ir al contenido

Waarka

Tü Wikipeetia
Panteera Waarkajatü.
Maapa Waarkajatü.

Mma'ipakat Waarka (Alijunaiki: Estado La Guaira) jiia wanee mma'ipakat saakaje 23 (Piama Shiiki sumaa Apünüin) mma'ipakat yaa Wenesueela.