O'u

Tü Wikipeetia

O'u (alijunaiki: ojo) piama o'u, esü músia, wittin. Súkaa tu o'uka we'rüin tú kasaka.[1]

Sukuaipa o'u[anaataa | anaatawaa suurala]

O'u mulo'uyuu[anaataa | anaatawaa suurala]

Tù o'u mulouyu anachonsu

Shi'ipajee sukuwa'ipa[anaataa | anaatawaa suurala]

  1. O'u