Nneerü

Tü Wikipeetia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Nneerü (alijunaiki: Dinero) shia wanee karolo'uta kaliasü , eesü sünain kachuerain shiayase, awanajawaisü suluu tü Mma eejewalüin shia.[1]

Sujutu nneerü sutuma wayuu[anaataa | anaatawaa suurala]

Mainma sujutu nneerü shiirajaka wayuu , sutumajee alijuna , kaliayaamüsü.

Shi'ipajee sukuwa'ipa[anaataa | anaatawaa suurala]

  1. concepto en español