Ir al contenido

Keesü

Tü Wikipeetia

Keesü (alijunaiki: Queso) Tü keesü münaka akumajünüsü süka süchiira pa'a jee ka'ulaa aliichajünüsü ejitünüsü sükuaajain anne'erü saka süpüla shikeesajain. Kasusu so'u ekünüsü süma suchualaa jee a'i otta müsia ekülü ekünajui. Tü keesüka eesü sulu kuajain