Ir al contenido

Wayee jünain Kaau'kaa

Tü Wikipeetia
Panteera Wayee jünain Kaau'kaajatü.
Maapa Wayee jünain Kaau'kaajatü.

Mma'ipakat Wayee jünain Kaau'kaa (Alijunaiki: Departamento Valle del Cauca) jiia wanee mma'ipakat saakaje 32 (Apünüin shiiki sumaa piama) mma'ipakat yaa Kolomwia.