San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Wikipeetiajee
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Panteera San Antüreesü, Pürowiteensia jee Santaaka Kataliinajatü.
Maapa San Antüreesü, Pürowiteensia jee Santaaka Kataliinajatü.

Mma'ipakat San Antüreesü, Pürowiteensia jee Santaaka Kataliina (Alijunaiki: Departamento San Andrés, Providencia y Santa Catalina) jiia wanee mma'ipakat saakaje 32 (Apünüin shiiki sumaa piama) mma'ipakat yaa Kolomwia.