Jemiai

Tü Wikipeetia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Jemiai / saamataa (alijunaiki: frío) A'ayula molü je molü'ülein ain, anainjee Shia, naaya acheekaakat, eesü saamataalein jia, antiraasüü ama ayuulii.