Anajia

Tü Wikipeetia
Anajia.

Alijunaiki: Monitor, Pantalla de computadora.

Alijunaiki krinko: Computer screen, Computer display